Paul Ricœur: Danske værker - Fransklisten

Aller au contenu

Paul Ricœur: Danske værker

Bøger > Boganmeldelser
Tiderne Skifter
650 sider. Pris 349,95
udgivelsesdato: mandag 12. juni 2017

Dette store værk på 650 sider er en samling af de tekster af filosoffen Paul Ricœur (1913 - 2005), der på et eller andet tidspunkt er blevet oversat til dansk. Der er desuden tilføjet flere tekster, der er oversat specielt til denne udgivelse. I denne samling udgør de et fyldigt og godt billede af én af de store nutidige filosoffer i Frankrig.

Paul Ricœurs værk er meget omfattende, og det er med stort overblik, at Peter Kemp har tilrettelagt værket i syv afsnit: Filosofi i vor tid - Sprogfilosofi - Eksistensfilosofi - Hermeneutik - Narrativ filosofi - Etik og politik - Anerkendelse

Bogen indledes med en grundig indledning ved Peter Kemp, hvor han kronologisk gør rede for udviklingen i Ricœurs filosofi, som den også er skitseret i overskrifterne til de syv afsnit. Det er en god introduktion og en fin hjælp til at slå ned på de afsnit, som man umiddelbart er interesseret i, for det er ikke en bog, man nødvendigvis skal læse fra a til z. Peter Kemp giver også hjælp til at starte med de lettest forståelige tekster i modsætning til andre fagligt krævende tekster. Paul Ricœurs tænkning, som han selv kaldte kritisk hermeneutik, brugte han i en lang række sammenhænge fra sprog og litteratur til etik og politik, så derfor kan man slå ned på de områder, som har ens interesse og læse Paul Ricœurs tekster om disse i dette store udvalg.

I bogens første kapitel får vi i tekstform et uddrag af en udsendelse fra dansk TV fra 1971, hvor Jacques Berg interviewer Paul Ricœur. I sig selv viser det lidt om kvalitetsniveauet af udsendelser på den tid, men det viser også en person, der trods heftig kritik fra de studerendes side, der var følgen af ungdomsoprøret i 1968, har mindre travlt med at dømme end at prøve at gå i dialog. "Hvad kan vi stille op med deres kulturelle revolution? Hvordan indfører vi mere reelt demokrati, mere diskussion, mere medindflydelse i vore institutioner? Hvordan gør vi dem mindre tvungne, mere smidige, mere mobile.." Dette lille udpluk viser tydeligt Paul Ricœurs filosofiske hermeneutik i et konkret eksempel: Undersøg hvordan forskellige holdning/ideer/syn på noget kan sammenpasses trods de konflikter, der måtte være mellem dem. Det fører ikke til noget at sætte forskellige tolkninger op mod hinanden, men man bør finde det bedste i hver fortolkning, der kan føre til en bedre forståelse.

Som en lille krølle på udgivelsen er oplysningen om, at Emmanuel Macron arbejdede to år af sin studietid som privat assistent for Paul Ricœur. Under én af valgudsendelserne gjorde man lidt nar af Macron, fordi han hele tiden sagde "en même temps", men det er jo i virkeligheden netop et udtryk for Paul Ricœurs ide om at erstatte dilemmaet med en dialektik, der kan forene modsætningerne. Der er heller ingen tvivl om, at Paul Ricœurs tanker om "Etik og politik" vil præge Macrons tid som præsident.

Nogle af de afsnit, der har været mest spændende læsning for mig, har f.eks. været "Faderfigurens udvikling fra fantasme til symbol", "At filosofere efter Kierkegaard" og "Tid og fortælling: Den trefoldige mimesis", og alene disse tre nedslag viser, hvor bredt Paul Ricœur rammer. Så derfor bør man anskaffe sig bogen og nyde den, lade sig inspirere og endda måske endnu bedre forstå denne "dannelsens filosof" som Kemp kalder ham.


Hals, 11. juni 2017
Jens Peder Weibrecht
Retourner au contenu