Bogudsalg - Fransklisten

Aller au contenu

Bogudsalg

Bog- og DVD-salg
Bogudsalg

Da Lilje-forlaget er lukket efter Jørgen Bach Lassens død, har vi opkøbt restlageret af forlagets bøger. Bøgerne sælges nu til stærkt nedsatte priser som privatsalg til interesserede. Det er sidste mulighed for at få suppleret den samling jeres skole evt. har. Prisen er angivet for de enkelte bøger. Ved bestillinger tillægges der porto. Bøger kan efter aftale afhentes.

Fra Forlaget Marko er der desuden nogle ældre og nu udgåede titler til salg.

Kontakt: Jens Peder Weibrecht  (jp@weibrecht.dk)
Titel
Forside
Om bogen
Jo


50 kr

1 expl tilbage
Hovedpersonen, Jo, er en ung, sympatisk pige fra et veletableret hjem med travle forældre. Et enkelt tilfældigt selskabsknald bliver fatalt; hun bliver HIV-positiv, udvikler senere AIDS og dør. Fortællingen fokuserer både på Jo's og omgivelsernes reaktioner og kommer på den måde rundt om både de negative reaktioner, der måske kan opleves lige så slemme som selve sygdommen, og de positive reaktioner, der viser, at der midt i katastrofen kan opstå ømhed, solidaritet og livsvilje.

Med glosehæfte
  Antéchrista  

40 kr


Ny bog til franskundervisning af forfatterinden, som i 1999 modtog Det franske Akademis store romanpris for bogen "Hygiène de l'assassin".
 
Romanen Antéchrista fra 2003 er en levende og særdeles interessant beskrivelse af en ung piges farlige venskab med en meget charmerende veninde, der forfører både hende og hendes forældre. Bogen behandler mange emner der er knyttet til de unge og deres liv, og den er velegnet til tværfagligt samarbejde med fag som psykologi, samfundsfag, religion og dansk.
 
Romanuddraget er på 52 sider med glosering på siderne. Derefter følger 10 sider med spørgsmål og opgaver til teksten. Endvidere findes en link-samling til værket og mange litteraturhenvisninger.


Ca suffit    

75 kr
Kernen i ÇA SUFFIT er grammatikafsnittet i S'IL VOUS PLAIT,s.v.p.. Dette er så udvidet og udformet til en selvstændig grammatik, som giver den elev, som har læst S.V.P., den behagelige oplevelse at opsætningen i grammatikhåndbogen er den, der kendes fra begynderbogen.
 
ÇA SUFFIT er dog også særdeles anvendelig i forbindelse med andre begyndersystemer, idet den giver en klar og fornøden oplysning om den franske grammatik for elever i gymmnasiet, HF, handelsskolen og fritidsundervisningen.
 
Målet har været en grammatik, som just rummer det, som eleven har brug for, i en opsætning som gør bogen indbydende.
 
Alt hvad der typografisk og pædagogisk er muligt for at fremme klarheden er bragt i anvendelse i denne bog for at lette overskueligheden og indlæringen. Bogen er således trykt i to farver.
 
Oversigten over de uregelmæssige verber er uovertruffen enkel og gør bogen til en uundværlig opslagsbog.
 
Sidst i bogen er der som noget nyt i en grammatik vedføjet ordlister med præpositioner, konjunktioner og adverbier, idet erfaringen viser, at eleveme har stor glæde af sådanne lister.
 
ÇA SUFFIT er på 64 sider.
Dans quelle France  

50 kr
Den 16. november 2015 udtalte Den franske præsident F. Hollande følgende: "La France est en guerre", og det inspirerede den meget anerkendte krigskorrespondent Anne Nivat til at rapportere fra sit eget land. Dans quelle France on vit er bygget op omkring Anne Nivats besøg i 5 forskellige franske byer med under 50.000 indbyggere og med det til fælles, at de kunne tilhøre, hvad man kunne kalde udkants-Frankrig.
Vi får således et andet billede af Frankrig, end man måske er vant til, for der er fokus på de mennesker, som på mange måder føler sig forrådte, udstødte, forladte, uden selvtillid og mangel på vilje efter en række nederlag. Der er mange pessimistiske sider, men heldigvis også en række udsagn fra mennesker der kæmper, som vil hjælpe andre eller som har viljen til at turde.
 
Det er stort set alle sociale lag, vi møder, fra de arbejdsløse til borgmesteren, fra indvandrer til administrerende direktør. Vi får også indblik i mange erhverv som postbud, buschauffør, forretningsdrivende, landmand, fabriksarbejder og politifolk, så billedet bliver bredt og mangeartet.
 
Bogen er tæt glosseret, og da den ikke skal læses fra a til z, er der givet et kort resume af indholdet i de enkelte afsnit på dansk. Man kan således vælge ud og forsøge at samle læsningen i temaer. Der er en side med forslag til temaer, som forekommer i bogen.
Déconnexion

60 kr
Lilje-forlaget's (Dé)connexion er en bog med noveller der handler om det at være med eller ej i et "netværk". Hvad betyder et netværk for et moderne menneske, og hvordan kan man blive udelukket? Vil vi helst leve i en virtuel verden eller er der andre værdier? Alle disse spørgsmål behandler teksterne på hver deres måde.
Denne samling af korte noveller er et bidrag till at holde fast på litteratur som en væsentlig del af franskundervisningen. Det er uforkortede tekster af høj kvalitet. Det er primært noveller skrevet efter år 2000, men der er også blevet plads til klassiske noveller med indslag fra frankofone forfattere fra Belgien, Schweiz, Canada og Afrika. Der er noveller af forskellig sværhedsgrad, så tanken er, at bogen kan bruges flere gange i et undervisningsforløb. I indholdsfortegnelsen er angivet sværhedsgraden for hver enkelt novelle. På en af de bagerste sider i bogen er der en oversigt over de tematiske sammenhænge, som novellerne kan læses i.
Som en helt særlig kategori kan vi præsentere en række debutanter med hidtil ikke udgivne tekster. Det er fire medlemmer af "Les Gars de Villiers", der har kastet sig over fiktionen med glimrende resultater.
Bogen er tæt glosseret og der er en række læseforståelsesopgaver til de enkelte noveller. Der er oprettet et websted med et stort ekstramateriale: oplæg til diskussion og skriftligt arbejde, opgaver, billeder, links mm.
(Dé)connexion er på 144 sider i A4-format og der er anvendt en god stor skriftstørrelse, således at eleven har nemt ved at se teksten.
Des voix derrière le voile  

35 kr
Lilje-forlaget   har hermed den store fornøjelse at kunne præsentere en ny bog, "Des Voix   derrière le Voile". Den er udarbejdet af Jens Peder Weibrecht. Den   handler om muslimske pigers forhold til at bære tørklæde. Deres krav om ret   til at gå med tørklæde (porter le voile) har gennem mange år været et   ømtåleligt emne. Hvor tit har man egentligt spurgt de kvinder, der bærer tørklæde,   om deres mening? Det har man faktisk næsten aldrig, for man mener, at de er   så undertrykte, at de ikke tør sige andet, end hvad de får besked på. Men i   denne bog får man forelagt et andet syn.
            
Bogen   tager udgangspunkt i Faïza Zeroualas bog "Des Voix derrière le   Voile" (Stemmer bag tørklædet), hvor hun har interviewet en række   franske kvinder om deres grunde til at bære tørklæde. Vi bringer fem af disse   interviews suppleret med en 14-årig piges skildring, hvor hun skriver om ”Ma   voile et moi”. Men hvordan oplever en fransk kvinde, der går med tørklæde så   Faïza Zeroualas bog? Det har vi fået Celine Angéli til at skrive om, samtidig   med at hun giver sin egen baggrund.
            
Alle   tekster er grundigt glosseret. Bogen indeholder desuden afsnit på fransk om   de vigtigste typer tørklæder, om tørklædet i Koranen samt et Petit glossaire   de l’Islam. Alt er glosseret.
  
Den sidste   del af bogen er en række spørgsmål/øvelser til teksterne, der kan bruges ved   læsningen, og måske især ved den mundtlige debat, der vil opstå i timerne. En   tekst om danske forhold samt en uglosseret fransk tekst, der kan bruges som   en afsluttende opgave.
  
Mange af   teksterne er meget letlæste og kan bruges fra 2.g. Bogen kan også bruges   sammen med ”Les Gars de Villiers” (Lilje-Forlaget), der drejer sig om unge   mænds forhold i forstæderne.
  
I   tilknytning til bogen er der oprettet et websted med materiale, links,   billeder, sproglige øvelser mm., som løbende vil blive opdateret.
Gamal et Hadama au Danemark

35 kr
Lilje-forlaget   har hermed den store fornøjelse at kunne præsentere "Gamal et Hadama au   Danemark - Journal intime des deux Gars de Villiers" - en ny bog til   franskundervisningen. De to   dagbøger, som vi præsenterer her, er rettet mod undervisningsbrug og er   derfor en slags ”faux journal”. Hvor Hadama i sin dagbog fortæller med mange   detaljer fra dag til dag, og hvor vi følger en udvikling i ugens forløb, er   Gamals dagbog en mere overordnet gennemgang af forløbet set i baklysets skær.
  
De to   forskellige indgangsvinkler er derfor meget egnede til at sammenligne og   egnede til videre arbejde med dagbogsgenren. Men dagbøgerne er også et oplagt   udgangspunkt for at sammenligne forhold fra de franske forstæderne med de   danske i såvel København som i Køge og Rødovre, som blev besøgt under   opholdet. Da Hadama og Gamal besøgte fem forskellige gymnasier, er mange af   deres oplevelser knyttet til undervisningssektoren. Det er spændende at få   dette syn udefra på vores dagligdag, og der er bestemt diskussionsmateriale   til mange fransktimer. Hvordan er vi danskere egentligt set med fremmede   øjne? Lever vi op til vores billede af os selv er et tema, man kunne arbejde   videre på.
  
Genren og   det dokumentariske indhold gør også bogen oplagt til brug i forbindelse med   AT, SRP og andre tværfaglige forløb. Bogen er tæt glosseret især i første del   med Hadamas dagbog. Der er desuden et afsnit med forslag til spørgsmål til   teksten, både generelle og til de enkelte afsnit. Endvidere er der et oplæg   til at arbejde med genren ”journal intime” og ”l’autobiographie”.
Klassen  

35 kr
Efter overenskomst med forlaget GALLIMARD kan Lilje-forlaget nu tilbyde et uddrag af drejebogen til den meget roste film ”Entre les murs” af Laurent CANTET. Manuskript af F. BEGAUDEAU, R. CAMPILLO og L. CANTET.
Filmen skildrer en fransklærers forsøg på at undervise en gruppe af multikulturelle og utilpassede unge i et forstadsgymnasium til Paris.
Uddraget er glosseret, så det kan bruges fra 2.g og lignende trin, og bogen er forsynet med en række spændende arbejdsopgaver til brug i franskundervisningen. Bogen rummer en række temaer, som vil være af stor interesse for eleverne, og som vil gøre den velegnet til brug ved arbejdet med AT forløb i gymnasiet.
Redaktøren af drejebogen er Jens Peder WEIBRECHT, som også har udarbejdet de tilhørende arbejdsopgaver.
Le café des rêves  

50 kr
Handlingen udspilles omkring en hyggelig café i et fransk forstadskvarter. Her kommer kvarterets unge, som for manges vedkommende er indvandrere, for at nyde hinandens selskab og more sig med diverse spil. Cafeen ejes og drives af Serges bedstemor, som en aften efter lukketid bliver slået ned og frarøvet sin taske, da hun går hjem fra cafeen. Sympatien samler sig om den ældre dame og de unge giver sig til i fællesskab at sætte den forfaldne café i stand til bedstemoderens hjemkomst. De ældre blandt caféens stamsgæster støtter de unge på bedste vis og til sidst finder de også overfaldsmanden. En romantisk historie er også indflettet.
 
Serien giver mulighed for at komme ind på emner som ’les beurs’, de unge og gymnasiet, kriminalitet, kærligheden, unge uden forældre, franske traditioner og unges fritidsinteresser.
 
Til serien har J.P. Weibrecht udarbejdet en arbejdsbog som udover manuskriptet rummer opgaver, som giver oplæg til samtale og diskussion og hjælper med til at slå det centrale ordforråd fast.
Serien kan læses fra begyndelsen af 2.g.
Les Gars de Villiers  


50 kr
Lilje-forlaget's Les Gars de Villiers er en bog med tekster skrevet af ti unge fra "Les Hautes-Noues", en "banlieue" beliggende ved Paris. Det er ti unge med forældre, der er kommet til Frankrig fra Afrika. De unge var trætte af de fordomme, som de blev mødt med pga. forældrenes baggrund. Derfor besluttede de sig for at følge et skrivekursus hos journalisten Pascale Égré, for at skrive deres versioner af, hvordan de oplever verden.
Bogen er opdelt i temaer som la cité, le foot, le vol, la drogue, la police, la religion, l'amour, og det er en bog, der tager fat på klicheer og fordomme og sætter dem i relief. Vi får et nyt perspektiv på livet i la Cité og de unge, som i pressen fremstilles noget anderledes, end de selv føler, de er.
Man kan vælge at læse de emner, der optager klassen, eller følge én af de unge, der skriver om flere emner. Udgivelsen er desuden oplagt til at bruge i AT-forløb og i samarbejdet med andre fag.
Bogen er tæt glosseret og har et afsnit med spørgsmål til teksten, forslag til øvrige aktiviteter herunder brug af de mange kilder på internet. Der er udviklet en hjemmeside til bogen med links.

Pour toi Sandra  

40 kr
 DERIB: Pour toi Sandra
 
Lilje-Forlaget har hermed den store fornøjelse at kunne tilbyde et nyt tegneseriealbum, Pour toi Sandra, af tegneren og forfatteren til JO, som de fleste fransklærere kender og bruger.
 
Pour toi Sandra blev præsenteret for offentligheden ved en stor kongres i Paris den 22. og 23. november 1996, hvor 4.000 mennesker var forsamlede I Le Foyer de l'Arche for at diskutere, hvordan man dæmmer op for prostitutionen i dens mange forklædninger.
 Albummet beskriver ikke et prostitutionsmiljø, men har til hensigt at vise, hvordan en "exploitation" kan være lagt til rette og rummer så mange almene træk, at Pour toi Sandra vil give mange tankevækkende oplevelser til sine unge læsere.
Quelle histoire  

50 kr
kun få tilbage
"QUELLE HISTOIRE er lige sagen efter et begyndersystem", skrev anmelderen Jørgen Lykke Petersen i Gymnasieskolen. (nr.4 1990). Og han forsætter:
 
"Alle ved, hvor vigtigt det er efter begynderteksterne at finde autentiske tekster, som man må stille en række krav til: de skal være letlæselige, have et rimeligt indhold, ikke for høj vandprocent, ikke stille for store krav til grammatisk viden, samtidig skal de føre indlæringen videre og give brugeren en fornemmelse af, at det her kan de klare, og at det var umagen værd. DET ER STORE KRAV, MEN SAMLINGEN LEVER OP TIL DEM."
 
 
 
 
QUELLE HISTOIRE rummer 12 lødige korte historier. Teksternes ordforråd bygger på centrale gloser, indlært i begyndersystemet. Således bruges de mest almindelige uregelmæssige verber ofte, ligesom der er rig lejlighed til at repetere indlærte grammatiske fænomener.
 
I tilknytning til hver tekst findes forskellige forslag til øvelser, der øger tale- og skrivefærdigheden. Der er forslag til rollespil, interviews, resumeer m.m.
 
QUELLE HISTOIRE er meget flot illustreret med tegninger.
La ronde des aveugles


40 kr

5 expl tilbage
Michel Piédoue: La Ronde des Aveugles (1987)

En moderne social-realistisk roman, tæt glosseret og i et letlæst sprog, der fortæller om en families problemer med arbejdsløshed, parforhold, børn o.s.v. En skarp kommentar til livet i det moderne samfund. De centrale temaer er ved sammenligning med aktuelle forhold i Frankrig og Danmark velegnet til en diskussion og belysning af det moderne menneskes vilkår.
Romanen er tilrettelagt med henblik på anvendelse i forlængelse af begynderundervisningen med en tæt glossering, velegnet til såvel intensiv som ekstensiv læsning.
Uddragets omfang (30 ns), det lettilgængelige franske tale- og skriftsprog samt romanens intense historie vil gøre LA RONDE DES AVEUGLES til et spændende og berigende indslag i franskundervisningen.
Le monde de l'enfant


50 kr

3 expl tilbage
LE MONDE DE L'ENFANT (1987)
Antologi af nyere franske tekster af Jens Peder Weibrecht
Antologiens tema er barnets og de unges verden belyst ud fra forskellige genrer og gennem lødige og letlæste tekster.
Blandt forfatterne er kendte navne som Michel Tournier, Roger Grenier og Jéhanne Jean-Charles, der alle kender de unges psykologi. Også mindre kendte novelleforfattere som Paul Savatier, Guy Lagorce og Jacques Chessex er repræsenteret. Kortere sangtekster af J.J. Goldmann, J. Higelin og Eddy Mitchell, samt ikke-fiktive tekster om unge, der løber hjemmefra indgår i det brogede billede af barn og ung.
Udvalget er forsynet med en fyldig indledning på dansk, der præsenterer temaet i et bredere perspektiv. Til hver tekst er der også en præsentation på dansk af forfatter og tekst. Teksterne er tæt gloseret, og der er arbejdsspørgsmål på fransk til de enkelte tekster og til temaet. Udvalget lægger op til både intensiv og ekstensiv læsning samt skriftlige opgaver.
De letteste tekster kan bruges allerede i 1.g og lignende undervisningstrin, mens andre kræver grundigere kendskab til fransk dvs. 2. og 3.g-niveau. Teksterne kan læses som led i et tema-forløb eller som selvstændige enkeltværker.
Antologien (150 sider = 92 ns) er rigt illustreret af Maj Bastholm.
Un cirque passe
1. udgave


40 kr

9 expl. tilbage
Patrick Modiano: Un Cirque passe (1994)
Den forunderlige og særprægede Patrick Modiano er på banen igen med en roman fra 1992.
Handlingen foregår i begyndelsen af 60'erne i Paris og handler om en ung mands korte møde med en pige, Gisèle, der er fire år ældre end ham. De har mødt hinanden efter et forhør hos politiet, og hurtigt føres vi ind i en fordægtig verden befolket med mystiske personer, der fører deres helt eget liv. Gisèle flygter fra sin blakkede fortid, og Lucien involveres derved i en lyssky affære.
Disse elementer skaber en spændings- og udviklingsroman omkring Luciens forsøg på at skabe sig en identitet ved indgangen til voksenverdenen.
Romanen er skrevet på et letlæst fransk med et omfang på ca. 50 ns og kan læses fra et niveau, der svarer til 2.g-3.g/2HF niveau. Bogen er forsynet med arbejdsopgaver bl.a. om Paris og spørgsmål til de enkelte afsnit samt forslag til skriftlige opgaver. I materialet indgår også digte af Knud Kappelgaard skrevet til lejligheden.
Un Cirque passe, der er redigeret og glosseret af Jens Peder Weibrecht, er udkommet i marts 1995
Un cirque passe
2. udgave


50 kr

3 expl tilbage

Patrick Modiano: Un cirque passe (2015)
Ny og udvidet udgave af bogen fra 1994)

Den forunderlige og særprægede Patrick Mediano blev i 2014 tildelt Nobelprisen for sit forfatterskab, og det var særdeles fortjent.
Romanen Un cirque passe blev oprindeligt udgivet i 1992, men den er stadig aktuel og er en god indgang til hans forfatterskab.
Un cirque passe  foregår i  begyndelsen af  60'erne i Paris  og handler om en ung mands korte møde  med  en pige, Gisèle,  der  er fire år ældre end  ham. De har mødt hinanden efter et forhør  hos politiet, og hurtigt føres vi  ind i en fordægtig verden befolket med mystiske personer, der fører helt deres eget liv. Gisèle  flygter fra sin blakkede  fortid, og Lucien involvores derved i en lyssky affære.
Disse elementer skaber en spændings- og udviklingsroman omkring Luciens forsøg på at skabe sig en identitet ved indgangen til de voksnes verden, hvor han må bære på sin faders skæbne som jøde under 2. verdenskrig i Paris.

Un cirque passe er skrevet i et letlæst fransk med et omfang på ca. 60 ns og kan læses fra et niveau, der svarer til 2.g-3.g/2HF-niveau. Bogen er forsynet med læseforståelsesspørgsmål til de enkelte afsnit.
Der er desuden grammatiske opgaver, kreative opgaver bl.a. om Paris samt forslag til mange andre mundtlige og skriftlige øvelser. Der er også udviklet et websted med yderligere materiale til brug sammen med bogen. Der indgår anmeldelser, billeder fra Paris og digte skrevet til lejligheden på fransk af Knud Kappelgaard.

Til bogen er der udviklet et websted.
Retourner au contenu