Flemming A.P. Ravn: Fransk grammatik og ordforråd - Fransklisten

Aller au contenu

Flemming A.P. Ravn: Fransk grammatik og ordforråd

Bøger > BoganmeldelserHardcover
700 sider
ISBN: 9788743033547
Forlag: Books on Demand
Udgivelsesdato: 10.02.2022
Sprog: Dansk

498,50 kr.
inkl. moms / ekskl. forsendelse

Kan bestilles HER
Det er mange år siden, jeg sidst sad med så stor en fransk grammatik på dansk, ja vi skal helt tilbage til 60'erne hvor Knud Togebys Fransk grammatik fulgte mig trofast. Derfor er det dejligt at opleve, at Flemming Ravn nu udgiver sin Fransk Grammatik og ordforråd, en lille sag på 700 sider.

Flemming Ravn har i sit forord tiltænkt denne bog til "studerende, fagfolk, rejsende og alle andre", så gruppen af brugere er stor. Opbygningen af bogen er klar med 12 store kapitler med Substantiver, Proprier, Adjektiver etc, som man finder det i traditionnelle grammatikker, men det specielle ved denne udgaver er tilføjelsen af lister med ordforråd.

Under Substantiver finder vi mange sider med substantiver i maskulinum der ender på -e (p. 33-37) og endnu flere i femininum der ender på -e (p. 37-43). Der er en omfattende liste med Aktører (p.136-155) opstillet med dansk/fransk i to spalter.Vi får også en lignende opstilling med  Samfund, stat og politik (p. 157-164). Andre steder finder vi Adjektiver vedrørende "politik" (p. 226-228), Nyttige udtryk med verber med fransk-dansk (p. 487-494), på samme måde Eksempler på sætningsadverbialer (p.565-570), Mådesadverbialer (p.570-577). Dette er blot nogle få eksempler.
Ligeledes er der gjort stor brug af lister med Sætningseksempler i forbindelse med de enkelte afsnit i grammatikken. Det kan være Sætningseksempler med delingsartiklen i brug (p. 86-87), Sætningseksempler med f.eks. Imparfait og Passé Simple (p. 478-479).
Direkte ordlister er der også mange af f.eks fransksprogede mands- og kvindenavne, kælenavne og efternavne (p. 179-183), Navne på lande (p. 312-319), Hvad siger dyr på fransk (p.461-462).

Som man kan se, er det en imponerende indsats at få samlet så meget sammen og vedhæfte så stort et eksempelmateriale på grammatikken. Det er ligeledes meget ofte helt moderne eksempler fra presse- og nyhedsudsendelser og en vilje til at bruge tidssvarende eksempler. Vi får således eksempler omkring covid og moderne teknologi. Slang og daglig tale glemmes heller ikke.

I en grammatik er det selvfølgelig nødvendigt at sætte paragrafferne op, så resultatet bliver overskueligt og forståeligt for læseren. Det lykkes også for Flemming Ravn i de fleste tilfælde f.eks med Typer af adverbialer (p. 600). Nogle afsnit kunne dog godt trænge til en opstraming f.eks. om subjonctif, der bliver for indviklet.

Bogen er desværre præget af mange trykfejl/stavefejl, så en grundigere korrekturlæsning havde været en gevinst. Her er et par af de mange tilfælde: "halaine" for haleine (p. 276), "queques" for quelques (p. 296) "pentalon" for pantalon (p. 452), "j'écivis" for j'écrivis (p. 480), "ce copule" for ce couple (p. 628), "soxiante" for soixante (p. 649) - desværre er min liste meget længere. Nogle fejl er ligefrem morsomme "la tendresse d'une mangouste" (= en slags rotte), når der skal stå langouste.

Det er lidt mere alvorligt, når der er tale om egentlige fejl i det grammatiske felt. Her et par eksempler: "époque auquelle les prix..." (p. 294) i stedet for à laquelle, "qu'est-ce qui te fait si peur, mon bonhomme ? (p. 377) der oversættes med "hvem skræmmer dig...", det skulle have være "hvad". "Hvem" som spørgende pronomen er enten qui eller qui est-ce qui. I afsnittet At netop have gjort"(p. 460) oversættes Je viens de chanter med "Jeg har netop sunget", det korrekte er "Jeg kommer for at synge". En sidste ting jeg må nævne her er under bøjning med être: "nous nous sommes parlés" der burde være "nous nous sommes parlé", da nous her er dativobjekt. Mange andre steder kunne være inddraget i en diskussion om formuleringer, men det undlader jeg her.

Citater i de mange sætningseksempler. Jeg har allerede rost Flemming Ravn for de særdeles aktuelle eksempler, men kan så til gengæld ikke forstå, hvorfor det skulle være nødvendigt at bruge gamle folk som Voltaire, Zola og Proust og slet ikke eksempler fra oversættelser af Jung, Neruda, Nabokov, Harald Gilbers - en tysk forfatter der bruges meget. Det skulle da have været muligt at finde aktuelle citater fra fransksprogede folk.

En sidste ting er de mange lister med ordforråd, der er glimrende som jeg tidligere har nævnt, men nogle af dem kunne godt klare en stramning og andre en udvidelse. Vigtigt for overskueligheden at alle eksemplerne står i alfabetisk rækkefølge. Under Sygdom og handicap mangler jeg f.eks "AVC" og under lande le Vietnam (p. 317) der har haft en betydning for fransk og Frankrig. Gloser vedrørende dyr og fugle er der en der hedder. Er en fugl ikke et dyr? I listerne med sætningseksempler burde man kunne nøjes med et eller to eksempler på det samme.

Men lad nu ikke disse kritiske bemærkninger få overtaget. Det er et stort og imponerende arbejde fra Flemming Ravn, som jeg kun kan rose for indsatsen. Gid den må blive brugt efter fortjeneste.

Jens Peder Weibrecht
16. marts 2022, Callas


Retourner au contenu